Insight. Droga do mentalnej dojrzałości – Michał Pasterski Opis Poznaj metodę Insight, dzięki której uwolnisz się od autodestrukcyjnych nawyków swojego umysłu oraz osiągniesz stan mentalnej dojrzałości i głębokiej równowagi wewnętrznej. „Insight. Droga do mentalnej dojrzałości” to pierwsza książka Michała Pasterskiego, autora czytanego przez milion czytelników rocznie bloga o psychologii, rozwoju osobistym i edukacji Michalpasterski.pl. Czym jest mentalna dojrzałość? Men­talna doj­rza­łość to stan głę­bo­kiej rów­no­wagi psy­chicz­nej, zdro­wego samo­wspar­cia i wol­no­ści od auto­de­struk­cyj­nych nawy­ków naszego umy­słu. Droga do stanu men­tal­nej doj­rza­ło­ści jest…